U heeft geen toegang tot dit blad.

Wilt u WT-Afvalwater lezen? Dan kunt u een abonnement nemen op
vakblad Riolering.
Heeft u al een abonnement? Dan kunt u hier inloggen met uw gegevens.

Waarde van informatie voor rioolvervangingsbeslissingen

Besluitvorming binnen rioleringsbeheer is deels gebaseerd op intuïtie zonder expliciete argumentatie. Hierdoor vermindert de transparantie en reproduceerbaarheid van het besluitproces. Het is onbekend hoe rioleringsbeheerders verschillende informatiebronnen waarderen voor rioolvervangingen. Inzicht in deze relatieve ‘waarde’ en impliciete factoren draagt bij aan meer kennis over besluitvorming in rioleringsbeheer.