U heeft geen toegang tot dit blad.

Wilt u WT-Afvalwater lezen? Dan kunt u een abonnement nemen op
vakblad Riolering.
Heeft u al een abonnement? Dan kunt u hier inloggen met uw gegevens.

Verkenning van ontwerprichtlijnen voor inzameling en afvoer van grijs water bij gescheiden sanitatiesystemen

Waterschap Groot Salland en gemeente Deventer voeren binnen het Europese INNERS-project sinds 2009 onderzoek uit naar de haalbaarheid van gescheiden inzameling van zwart en grijs water op huis- en wijk¬niveau. Vanuit het onderzoek Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer (ofwel DEUGD I) is de potentie aangetoond van gescheiden inzameling van afvalwaterstromen en de verwerking op de RWZI van zwart- en grijs water, maar werpen tegelijkertijd ook vragen op over de financiële haalbaarheid en doelmatigheid.