U heeft geen toegang tot dit blad.

Wilt u WT-Afvalwater lezen? Dan kunt u een abonnement nemen op
vakblad Riolering.
Heeft u al een abonnement? Dan kunt u hier inloggen met uw gegevens.

Doelmatigheid in de afvalwatersector: een moeras waar het afvalwatersysteem in wegzakt?

In Nederland werd in 2011 het Bestuursakkoord Water afgesloten tussen de koepelorganisaties van de gemeenten, de waterschappen de provincies en het Rijk. Samenwerken in de waterketen was de opgave. Er moet worden gewerkt aan de 3 K’s, te weten kostenreductie, kwaliteitsverbetering van de taakuitoefening en kwetsbaarheidreductie van de personele invulling.