U heeft geen toegang tot dit blad.

Wilt u WT-Afvalwater lezen? Dan kunt u een abonnement nemen op
vakblad Riolering.
Heeft u al een abonnement? Dan kunt u hier inloggen met uw gegevens.

Welkom

WT-Afvalwater: wetenschappelijk tijdschrift (WT) voor de riolerings- en afvalwatersector. Een blad dat bewustwording wil kweken. Het hoofddoel van de (afval)watersector is nadruk te leggen op de volksgezondheid. De lezer kan elke twee maanden een blad verwachten waarin zowel de rioleringssector als de afvalwaterwereld uitgebreid aan bod komt. Ook recente ontwikkelingen in de afvalwater- en rioleringswereld worden op de voet gevolgd en vanuit een wetenschappelijk standpunt becommentarieerd. De lezer treft er, naast het laatste nieuws in zijn vakgebied, ook achtergrondverhalen en toepasbare actuele onderzoeksresultaten in aan. Zo blijft de lezer inhoudelijk helemaal op de hoogte en kan deze aan de hand van de artikelen in het vakblad zijn visie ontwikkelen op het te voeren rioleringsbeleid. WT-Afvalwater is hét vakblad voor Nederlandse en Vlaamse toprioleurs.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer: advisering; kleinschalige waterzuivering; ICT-toepassingen; telemetrie; inspectie; renovatie; buizen; voorzuivering; corrosie en stankoverlast; hemelwatersystemen; materialen; onderhoud; pompen; slibbehandeling; hergebruik water; meet- en regeltechniek; afsluiters; bergbezinkbassins; overstorten; schuiven; putten; druk- en vacuümriolering.